Jesteś tutaj: Start / Misja MiPBP

Misja MiPBP

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wizja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach

Biblioteka nowoczesnym centrum edukacji, informacji i kultury, pielęgnująca tradycje oraz tożsamość lokalną i narodową.

 

Misja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach

Biblioteka to niezbędna w środowisku dynamiczna instytucja kultury, która chroni dziedzictwo i odpowiada na intelektualne wyzwania współczesności, obecna w budowaniu zintegrowanego społeczeństwa szerokich kompetencji.

 

Misja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach realizowana jest poprzez następujące działania:

 • promowanie edukacji,  informacji oraz aktywności kulturalnej poprzez udostępnianie książek, czasopism i materiałów bibliotecznych na różnych nośnikach z uwzględnieniem bezpłatnego dostępu do Internetu mieszkańcom powiatu ropczycko-sędziszowskiego,

 • zapewnienie twórczego rozwoju biblioteki,

 • dokumentowanie i gromadzenie wiedzy o gminie i regionie

 • tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań jej użytkowników w zakresie gromadzenia zbiorów i inicjatyw kulturalno-oświatowych,

 • zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji,

 • stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród różnych grup wiekowych, szczególnie najmłodszych czytelników,

 • udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowej,

 • koordynowanie działalności bibliotek publicznych na terenie powiatu,

 • dbałość o rozwój kadry biblioteki oraz rozwijanie kompetencji zawodowych.