17 22 18 367
Pon 8.00 - 16.00, Wt -Pt 8:00 - 18:00, Sobota 8.00 - 13.00

Wizja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach

Biblioteka nowoczesnym centrum edukacji, informacji i kultury, pielęgnująca tradycje oraz tożsamość lokalną i narodową.

Misja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach

Biblioteka to niezbędna w środowisku dynamiczna instytucja kultury, która chroni dziedzictwo i odpowiada na intelektualne wyzwania współczesności, obecna w budowaniu zintegrowanego społeczeństwa szerokich kompetencji.

Misja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach realizowana jest poprzez następujące działania:

  • promowanie edukacji,  informacji oraz aktywności kulturalnej poprzez udostępnianie książek, czasopism i materiałów bibliotecznych na różnych nośnikach z uwzględnieniem bezpłatnego dostępu do Internetu mieszkańcom powiatu ropczycko-sędziszowskiego,

  • zapewnienie twórczego rozwoju biblioteki,

  • dokumentowanie i gromadzenie wiedzy o gminie i regionie

  • tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań jej użytkowników w zakresie gromadzenia zbiorów i inicjatyw kulturalno-oświatowych,

  • zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji,

  • stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród różnych grup wiekowych, szczególnie najmłodszych czytelników,

  • udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowej,

  • koordynowanie działalności bibliotek publicznych na terenie powiatu,

  • dbałość o rozwój kadry biblioteki oraz rozwijanie kompetencji zawodowych.