17 22 18 367
Pon 8.00 - 16.00, Wt -Pt 8:00 - 18:00, Sobota 8.00 - 13.00

Deklaracja dostępności strony internetowej

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-05-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Administrator strony
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 17 22 18 367

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach
 • Adres: Grunwaldzka 19
  39-100 Ropczyce
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 17 22 18 367

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach, ulica Grunwaldzka 19, 39-100 Ropczyce

 • Do budynku prowadzi 1 wejście główne znajdujące się od strony ulicy Grunwaldzkiej. Do wejścia głównego prowadzą dwustopniowe schody oraz podjazd dla wózków. Wzdłuż podjazdu brak barierki umożliwiającej podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się. Drzwi wejścia głównego nie są zautomatyzowane, lecz szerokością dostosowane dla wózków inwalidzkich.

 • W budynku nie ma windy.

 • Schody w budynku mogą stanowić utrudnienie w poruszaniu się dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

 • Brak platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

 • Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

 • Brak oznaczonego miejsca na parkingu dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.

 • Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie braila i oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym (osoby niewidome i słabowidzące).

 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Z uwagi na nieprzystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych udostępniamy dla naszych czytelników alternatywny sposób wypożyczania zbiorów:

1. Wypożyczanie na miejscu: Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową, pracownik schodzi do czytelnika.

2. Usługa Książka na telefon – dostarczanie książki przez pracownika biblioteki bezpośrednio do domu osoby niepełnosprawnej.

Filia MiPBP w Gnojnicy 39-105 Gnojnica Dolna 146

 • Filia biblioteki zajmuje pomieszczenie na 1 piętrze Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej.

 • Do budynku prowadzą 2 główne wejścia (dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach) wyposażone w podjazd.

 • W budynku nie ma windy.

 • Schody w budynku mogą stanowić utrudnienie w poruszaniu się dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

 • Brak platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

 • Brak oznaczonego miejsca na parkingu dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.

 • Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie braila i oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym (osoby niewidome i słabowidzące).

 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Filia MiPBP w Witkowicach, ulica Sucharskiego 101, 39-100 Ropczyce

 • Filia biblioteki zajmuje pomieszczenie na 1 piętrze Budynku Domu Kultury w Witkowicach.

 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne (dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach) wyposażone w podjazd.

 • W budynku nie ma windy.

 • Schody w budynku mogą stanowić utrudnienie w poruszaniu się dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

 • Brak platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

 • Obok budynku jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.

 • Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie braila i oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym (osoby niewidome i słabowidzące).

 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Filia MiPBP w Brzezówce, 39-102 Brzezówka 160

 • Filia biblioteki zajmuje pomieszczenie na 1 piętrze Budynku Domu Kultury

w Brzezówce

 • Do budynku prowadzi 1 główne wejścia (dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach) wyposażone w podjazd.

 • W budynku nie ma windy.

 • Schody w budynku mogą stanowić utrudnienie w poruszaniu się dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

 • Brak platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

 • Brak oznaczonego miejsca na parkingu dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.

 • Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie braila i oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym (osoby niewidome i słabowidzące).

 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Filia MiPBP w Niedźwiadzie, 39-107 Niedźwiada 113

 • Filia biblioteki zajmuje pomieszczenie na 1 piętrze Budynku Domu Kultury

w Niedźwiadzie

 • Do budynku prowadzi 1 główne wejście (dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach) wyposażone w podjazd.

 • W budynku nie ma windy.

 • Schody w budynku mogą stanowić utrudnienie w poruszaniu się dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

 • Brak platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

 • Brak oznaczonego miejsca na parkingu dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.

 • Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie braila i oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym (osoby niewidome i słabowidzące).

 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Filia MiPBP w Lubzinie, 39-102 Lubzina 187

 • Do budynku prowadzi 1 główne wejście nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

 • Brak dostępności korytarzy i pomieszczeń na parterze dla osób poruszających się na wózkach.

 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

 • Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

 • Brak oznaczonego miejsca na parkingu dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.

 • Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie braila i oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym (osoby niewidome i słabowidzące).

 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

raport-o-stanie-dostepnosci-5
raport-o-stanie-dostepnosci-4
raport-o-stanie-dostepnosci-3
raport-o-stanie-dostepnosci-2
raport-o-stanie-dostepnosci-1