Lekcja historii na temat Powstania Styczniowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 stycznia 2015

22 stycznia minęła 152. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego największego polskiego zrywu narodowego. Dla upamiętnienia tamtych wydarzeń odbyła się w czytelni ropczyckiej biblioteki otwarta lekcja historii, którą prowadził Andrzej Żylicz – prezes ropczyckiego Koła Światowego Związku Żołnierzy AK.

Prelegent przekazał licznie zgromadzonej młodzieży, najważniejsze fakty dotyczące przyczyn wybuchu powstania, jego przebiegu i konsekwencji dla Narodu Polskiego pozostającego wówczas pod zaborami. W przeszło godzinnym wystąpieniu przypomniał o wydarzeniach z lat 1863-1864, które miały miejsce w naszym powiecie należącym wówczas do Galicji Zachodniej.

W ropczyckim regionie, jak zauważył Żylicz, uderza i zastanawia stosunkowo niski procent chłopów ochotników idących do powstania. Być może był to wynik uprzedzeń klasowych wynikających z doświadczeń rabacji (1846 r.), w której poszkodowani byli głównie ziemianie, ich oficjaliści i księża. To właśnie oni wspierali czynnie  powstanie styczniowe i dysponowali bronią. Prelegent przypomniał, o tym, że w pobliskiej w Ociece w dworze Romerów zatrzymywał się i sposobił do akcji znany dowódca płk Dionizy Czachowski ze swoimi ludźmi, a w Woli Ocieckiej ukrywała się Anna Henryka Pustowójtówna – adiutantka generała Langiewicza (córka Rosjanina i Polki). Ochotnicy z naszego regionu wstępowali też do oddziałów Langiewicza, Kurowskiego Haukego i Czarneckiego. Część z nich dostała się do niewoli i wywieziona na Sybir.

Na zakończenie spotkania gimnazjaliści z Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach zapoznali się z księgozbiorem tematycznym, chętnie też zadawali pytania na temat losu powstańców i sztandaru z tamtego okresu.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Lekcja historii na temat Powstania Styczniowego

    Lekcja historii na temat Powstania Styczniowego