Jesteś tutaj: Start / Konkursy

Konkursy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach

ogłasza konkurs poetycki

pt. Poetyckie rozmowy o Niepodległej

z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

 

 

Regulamin konkursu

 

I. Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach.
 2. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań literackich i popularyzacja poezji oraz budzenie i pogłębianie poczucia patriotyzmu.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 15 lat mieszkające na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
 4. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 5. Konkurs trwa od 01.03.2018 do 30.09.2018 r.

 

II. Przepisy dotyczące prac

 1. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać lub doręczyć osobiście  do biblioteki maksymalnie 3 wiersze  o tematyce niepodległościowej.
 2. Oceny prac konkursowych dokona   Komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 3. Wiersze nagrodzone zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki i w lokalnych mediach.
 4. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.
 5. Prace należy przesyłać na adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach  ul. Grunwaldzka 19,  w terminie do 30 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: konkurs  Poetyckie rozmowy o Niepodległej.
 6. Do każdej pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia, która zawiera dane autora oraz zgodę na publikację  wierszy i przetwarzanie danych osobowych, a także informację, że utwory nie były nigdzie publikowane (karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.bpropczyce.eu lub w bibliotece).
 7. O wynikach konkursu i terminie rozdania nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni przez organizatora.

 

 

 


 

 

 

Regulamin Konkursu plastycznego

ogłoszonego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

ph.  Kto Ty jesteś, Polak mały

 

 

Organizatorem konkursu jest Oddział dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej   w Ropczycach. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej z terenu miasta i Gminy Ropczyce.

 

Cele konkursu:

 • kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci,
 • budzenie szacunku dla Polaków i ich bohaterskich czynów,
 • propagowanie uroczystego obchodzenia świąt państwowych,
 • kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne.

 

Tematyka i forma prac konkursowych:

 • interpretacja tematu konkursowego ph. Kto Ty jesteś? Polak mały zależy od wyobraźni plastycznej samego autora
 • technika wykonania pracy dowolna (malarstwo, rysunek, wycinanka, wydzieranka, malowanie farbami, białą pastą do zębów, plasteliną, itp., z wyjątkiem materiałów sypkich),
 • format pracy nie większy niż A4.

 

Kryteria oceny prac:

 • zgodność z tematem konkursu,
 • estetyka wykonania,
 • oryginalność,
 • samodzielność wykonania.

 

Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę wraz z kartą zgłoszenia (karta do pobrania poniżej).                              

Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikami konkursu.

Prace należy składać osobiście w Oddziale dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach  ul. Grunwaldzka 19, tel. 17 22 18 367 do dnia 15.05.2018 r.

 

Wyniki konkursu i nagrody

Prace oceni jury powołane przez organizatora.

Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność pomysłu.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów Dni Ziemi Ropczyckiej.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w mediach.

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie