Godzi się walczyć w obronie praw, wolności i ojczyzny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 kwietnia 2018

Kwiecień to szczególny miesiąc w naszej historii zwany Miesiącem Pamięci Narodowej. U jego narodzin legła podjęta wkrótce po zakończeniu II wojny światowej decyzja uczczenia tysięcy więźniów hitlerowskich obozów wyzwolonych przez aliantów właśnie w kwietniu 1945 roku. W naszej historii miały miejsce wydarzenia, które ze wszech miar domagają się przekazywania i utrwalania wśród młodego pokolenia Polaków.

Niewątpliwie godnym pielęgnowania, zachowania i upamiętnienia są wydarzenia związane z sowieckimi zbrodniami dokonanymi  wiosną 1940 roku . O tych faktach  zwanych „zbrodnią katyńską”  przypomniał  uczniom z Zespołu Szkół Agro-Technicznych - historyk Józef Słodyczka. W swoim wystąpieniu  omówił kulisy i przebieg zbrodni, której początek dała uchwała Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r. Na podstawie tego właśnie dokumentu sowiecka policja polityczna – NKWD – wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Było wśród nich 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych w okupowanej przez Związek Sowiecki wschodniej części Polski. Prelegent w interesujący i przystępny sposób zaprezentował najważniejsze dokumenty  odnośnie tej zbrodni, przywołał wypowiedzi więźniów,  którzy przeżyli, a także odczytał wspomnienie Wasilija Błochnina, który przez 30 lat wykonywał egzekucje (zastrzelił własnoręcznie około 50 tysięcy osób). W ciągu miesiąca pozbawiał życia średnio 140 osób. Podczas wykładu młodzież zapoznała się książkami, albumami i dokumentami na temat  Katynia opracowanymi przez IPN, którymi dysponuje ropczycka biblioteka.

Spotkanie zorganizowane  dla upamiętnienia 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej zaszczycili swoją obecnością i głosem w dyskusji Andrzej Żylicz - kpt. w stanie spoczynku, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK koło Ropczyce  oraz  Adam Sypel – artysta, malarz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Godzi się walczyć w obronie praw

  Godzi się walczyć w obronie praw

 • Powiększ zdjęcie Godzi się walczyć w obronie praw

  Godzi się walczyć w obronie praw

 • Powiększ zdjęcie Godzi się walczyć w obronie praw

  Godzi się walczyć w obronie praw

 • Powiększ zdjęcie Godzi się walczyć w obronie praw

  Godzi się walczyć w obronie praw

 • Powiększ zdjęcie Godzi się walczyć w obronie praw

  Godzi się walczyć w obronie praw

 • Powiększ zdjęcie Godzi się walczyć w obronie praw

  Godzi się walczyć w obronie praw

 • Powiększ zdjęcie Godzi się walczyć w obronie praw

  Godzi się walczyć w obronie praw